【chuyến bay quốc tế=国際航空便】

交通運輸省はこのほど、フック首相に8月上旬より国際線の一部再開に関する提案を提出しました。今回提案された路線は、成田=ハノイ線の他、広州やソウル、台湾、プノンペン線(週1便ずつ)が含まれています。定期便として再開する方向ですが、搭乗客がベトナム国籍の他、ビザ取得済みの外国人技術専門家や経営者、高機能労働者のみとなっています。

Bộ Giao thông vận tải đã kiến nghị với thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc về phương án nối lại các chuyến bay quốc tế từ đầu tháng 8. Theo nội dung kiến nghị, các đường bay dự diện được phục hồi có đường bay giữa Narita = Hà Nội, ngoài ra còn bao gồm đường bay Quảng Châu, Soeul, Đài Loan, Phnôm Pênh với tần suất 1 chuyến/tuần/điểm đến.
Tuy nhiên, đối tượng khách chỉ bao gồm công dân Việt Nam và chuyên gia kỹ thuật, nhà quản lý doanh nghiệp hoặc công nhân tay nghề cao người nước ngoài.

# ベトナム語 日本語
1 chuyến bay quốc tế 国際航空便
2 Bộ Giao thông vận tải 交通運輸省
3 kiến nghị 提案する
4 thủ tướng 首相
5 đường bay 路線
6 Quảng Châu 広州
7 Đài Loan 台湾
8 Phnôm Pênh プノンペン
9 tần suất 頻度、週当たり等の便数
10 đối tượng khách 対象者、対象客
11 công dân 国民
12 chuyên gia kỹ thuật 技術専門家
13 nhà quản lý doanh nghiệp 経営者
14 công nhân tay nghề cao 高機能労働者
15 người nước ngoài 外国人

返信を残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です