【quả vải = ライチ】

COVID-19感染拡大の影響によるベトナム産ライチの日本初輸出が遅れており、輸出する際に必要となる防疫や出荷処理等を実施するため、特例で日本人専門家を入国させました。
規定の2週間の隔離措置を終え、ライチ産地である東北部地方バクザン省を視察し、直接検査し、日本輸出の許可を行いました。本日(6/19)より空路にて日本初輸出が行われる予定です。

Chịu ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, vải tươi Việt Nam gặp vướng mắc trong việc xuất khẩu sang Nhật. Chính phủ Việt Nam đã đặc cách cho phép các chuyên gia kiểm tra hệ thống xử lý khử trùng để xuất khẩu người Nhật Bản được nhập cảnh và cách ly 2 tuần theo đúng quy định.
Sau quá trình cách ly,các chuyên gia đã tổ chức khảo sát tại Bắc Giang, trực tiếp kiểm định quá trình sản xuất và đánh giá việc cho phép xuất khẩu vải tươi sang Nhật. Hôm nay (ngày 19/6), lô vải đầu tiễn dự định sẽ được vận chuyển sang Nhật bằng đường hàng không.

# ベトナム語 日本語
1 ảnh hưởng 影響
2 hàng Việt Nam ベトナム産
3 quả vải ライチ
4 xuất khẩu 輸出する
5 chuyên gia 専門家
6 biện pháp cách ly 隔離措置
7 nơi sản xuất 産地
8 tỉnh Bắc Giang バクザン省
9 khảo sát 視察する
10 kiểm tra 検査する
11 đường hàng không 空路

返信を残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です